Uluslararası Ortak Lisans Programları (SUNY)

Eğitim Dili

SUNY Programlarının eğitim dili İngilizce’dir. ÖSYM kılavuzunda da belirtildiği lisans derslerini almaya başlamak için, öğrencilerin uluslararası geçerliliği olan sınavlardan bir tanesini alarak İngilizce Yeterliliklerini belgelemeleri gerekmektedir.

Kampüs ve bölüm bazında gerekli olan minimum TOEFL ya da IELTS puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SUNY Kampüsü Program Adı Alınması gereken min. TOEFL puanı Alınması gereken min. IELTS puanı
Fredonia Halkla İlişkiler ve Reklamcılık UOLP PBT:523

IBT : 70
CBT:193

5,5
Yazılım Mühendisliği UOLP
Bilgisayar Mühendisliği UOLP
Psikoloji UOLP
New Paltz İşletme UOLP
PBT :550
IBT :74
CBT :213
6,5
Cortland Ekonomi UOLP
PBT :550
IBT :72
CBT :213
6,5

SUNY New Paltz Kampüsü’nde yaz aylarında yapılan İngilizce Dil Okulu’na devam ederek  başarılı olan İşletme UOLP öğrencileri için, ayrıca TOEFL sınavına girme zorunluluğu aranmamaktadır.

Yeterli TOEFL ya da IELTS puanı bulunmayan öğrenciler, hazırlık sınıfına kaydolarak İngilizce eğitimi alırlar.

Yalnız SUNY Fredonia kampüsünde öğrenim görecek olan çift diploma programı öğrencileri, İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce Yeterlilik Sınavı'ndan (İYS) 100 üzerinden 64,5 alarak başarılı olmaları durumunda 1.sınıfa başlayabileceklerdir. İYS sonucuna göre İngilizce hazırlık sınıfından başarılı olan UOLP-SUNY Fredonia Kampusu programı öğrencileri, bölümlerinde 1. sınıfta eğitimlerine devam ederken yurt dışı üniversiteye gitmeden önce ayrıca  “İngilizce Konuşma Sınavı”na alınacaklar ve bu sınavdan da başarılı olmaları halinde yurt dışı üniversiteye gidebileceklerdir.
 

Hazırlık sınıfına kaydolan öğrenciler, seviyelerini belirlemek amacıyla, tarihi üniversitemizin internet sayfasındaki Akademik Takvimde ilan edilen, İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan düzey belirleme sınavına girerler. İngilizce Yeterlilik koşulunu sağlamaları için öğrencilere maksimum 2 sene hak tanınır. Bu süre zarfında, SUNY öğrencileri, diledikleri sayıda ve türde (klasik, bilgisayarlı, internet tabanlı) TOEFL sınavına ya da IELTS sınavına girebilirler.

Kurumsal (Institutional)TOEFL sınav sonuçları ise, yalnızca SUNY kampüslerinden birinde veya SUNY kampüslerinden bir yetkilinin gözetmenliğinde yapıldığı takdirde geçerlidir. Yalnız Fredonia kampüsünde öğretim verilecek olan bölümlerde geçerli olmak üzere Türk Amerikan Derneği tarafından yapılan Kurumsal TOEFL sınavlarının da geçerliliği bulunmaktadır.Bunun dışındaki merkezlerde yapılan Kurumsal TOEFL sınav sonuçları kabul edilmez.

Bir SUNY öğrencisi yeterli TOEFL ya da IELTS puanını sağladığı anda, sınav sonuç belgesini Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne ve Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğü’ne sunarak hazırlık sınıfına devam zorunluluğundan muaf tutulur ve akabindeki ilk akademik yılda lisans derslerini almaya hak kazanır. TOEFL ya da IELTS puanları, en geç ders ekleme- bırakma döneminin sonuna kadar teslim edilmelidir.

SUNY Hazırlık öğrencilerinin lisans derslerine başlayabilmeleri için mutlaka TOEFL’dan ya daIELTS sınavından başarılı olmaları gerekir. Bu kural Amerika’daki partner üniversitenin ve YÖK’ün koyduğu bir kuraldır. Şartlı geçme, hazırlıktayken lisans derslerine başlama gibi alternatif formüller kabul edilemez.

Öğrenciler İEÜ İngilizce Yeterlilik sınavında geçerli olan puanı almış olsalar bile bunun bir geçerliliği yoktur. Lisans 1.sınıf derslerine başlayabilmek için geçerli TOEFL ya da IELTS belgesinin sunulması zorunludur.

Üniversitemiz yönetmeliği gereğince, tüm öğrencilerin devam zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kural SUNY hazırlık öğrencileri için de geçerlidir. SUNY Hazırlık öğrencileri, İngilizce eğitimlerini yurtdışında almak isterlerse, SUNY kampüslerinin İngilizce hazırlık programlarını takip edebilirler ve İEÜ hazırlık sınıfı ücretini yatırmak kaydıyla kayıt dondurabilirler.

Öğrencilerin 1. sınıftan lisans derslerini almaya başlayabilmeleri için, İngilizce yeterliliklerini ispatlamaları gerekmektedir. TOEFL(Test of English as a Foreign Language) sınavı ya da IELTS (International English Language Teting System) sınavı, İngilizce yeterlik için gerekli olan sınavlardır. Bu sınavların dışında bir İngilizce Yeterlik Sınavı geçerli değildir.