Uluslararası Ortak Lisans Programları (SUNY)

UOLP Ekonomi (IEU-SUNY Cortland)

Günümüzün rekabetçi ve hızla değişen koşullarında, giderek daha karmaşık hale gelen ekonomik ilişkilerin kavranabilmesi ve ekonomik aktörlerin doğru yönlendirilebilmesi açısından, ekonomi eğitimi çok önemli bir konum ve etkiye sahiptir. Ekonomi, hızlı küreselleşmeden, iletişim teknolojilerindeki yeniliklerden ve ulusal ve küresel ekonomilerdeki yapısal dönüşümlerden en fazla etkilenen disiplinlerden biridir. Bu nedenle, tüm dünyadaki Ekonomi programlarının son 15 yıllık dönemdeki en belirgin yönelimi, eğitimlerine uluslararası boyutun kazandırılması, diğer bir deyişle "eğitimin uluslararasılaştırılması" olmuştur.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Bölümü ve New York Eyalet Üniversitesi (SUNY) Cortland Kampüsü arasındaki işbirliği kapsamında yürürlüğe konulan ortak lisans programı, öğrencilerin ekonomi bilimini öğrenirken dar bölgesel sınırlardan kurtulmasını ve konuyu daha geniş perspektiften ve uluslararası bir bakış açısıyla ele almalarını amaçlamaktadır. Bu programa dahil olan öğrenciler, hem İzmir Ekonomi Üniversitesi hem de SUNY-Cortland Ekonomi Bölümü lisans diplomalarına sahip olacaklardır. İki lisans diploması sunan program, İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç 4 yıl devam etmektedir. Öğrenciler birinci ve üçüncü sınıf öğrenimlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, ikinci ve dördüncü sınıf öğrenimlerini ise ABD’de New York Eyalet Üniversitesi Cortland Kampüsü’nde göreceklerdir. Programa kabul için adaylar İngilizce yeterliliklerini belirleyen TOEFL sınavından başarılı olmak zorundadırlar. Bu sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yoğun İngilizce eğitimi verilmektedir. İEÜ ve SUNY-Cortland arasındaki bu işbirliği sadece öğrenci değişimini sağlamakla kalmayıp iki üniversite arasında öğretim üyesi değişimi, ders programlarının uyumlu hale getirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması olanaklarını da sunmaktadır. Bu olanaklar her iki üniversitenin öğrencileri için uluslararası bilgi ve deneyim kazanma bakımından yararlı olmaktadır.

Program Koordinatörü: Prof. Dr. Ayla OĞUŞ BİNATLI