Uluslararası Ortak Lisans Programları (SUNY)

UOLP Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (IEU-SUNY Fredonia)

Türkiye’de alanında ilk ve tek olan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Uluslararası Ortak Lisans Programı, 2008-2009 akademik yılında hayata geçti. Her iki üniversiteden diploma alma fırsatı sunan program, İngilizce hazırlık sınıfı hariç dört yıl sürüyor. Öğrencilerimiz birinci ve üçüncü sınıf öğrenimlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, ikinci ve dördüncü sınıf öğrenimlerini ise Fredonia Kampüsü’nde görüyorlar. İEÜ’deki ders programı reklam alanı üzerine, SUNY Fredonia’daki ders programı halkla ilişkiler alanı üzerine yoğunlaşmakta. Staj yapmak isteyen öğrencilerimiz stajlarını Amerika’da ya da Türkiye’de yapabiliyor. Ayrıca öğrencilerimiz son seneyi Fredonia kampüsünde okudukları için Amerika’da belirli bir süre çalışma iznine sahip olabiliyor.

Bu bölüm için tasarladığımız ders programıyla öğrencilerimiz, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarına ilişkin bilgi ve deneyimleri Türkiye ve ABD’deki örnekleriyle bir bütün olarak öğreniyorlar. Öğrencilerimize iş dünyasındaki rekabet ortamında farklılaşma olanağı sunan bu ayrıcalıklı eğitim, aynı zamanda çokuluslu şirketlerde de çalışabilme avantajı sağlıyor. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Ortak Lisans Programı mezunları, ulusal ve uluslararası firmalarda halkla ilişkiler, reklam ve iletişim yöneticisi veya iletişim koordinatörü, reklam yazarı, medya planlama ve satın alma uzmanı, marka yöneticisi, marka iletişim sorumlusu, bütünleşik pazarlama iletişimi uzmanı olarak istihdam edilebilme şansına sahipler.

Program Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr.  Sema MİSÇİ KİP