Uluslararası Ortak Lisans Programları (SUNY)

UOLP İşletme (IEU-SUNY New Paltz)

Günümüzde yoğun rekabet ortamının var olduğu dinamik pazar koşullarında, kurumlar sadece kendi pazarlarında rekabet üstünlüğü sağlayarak değil, tüm dünyayı bir pazar olarak görerek, yerel pazarları dışındaki pazarlarda da varlıklarını ortaya koyarak başarıya ulaşabilmektedir. Bu nedenle, kurumları yönetmeye ve yönlendirmeye aday işletme öğrencilerinin rekabetçi çalışma koşullarında kariyer hedeflerine ulaşabilmeleri için gerek ulusal gerekse uluslararası pazarları tanımaları büyük önem taşımaktadır. Bu gerekliliğe paralel olarak, tüm dünyadaki işletme okullarının son dönemdeki en belirgin yönelimi, eğitimlerine uluslararası boyutun kazandırılması, diğer bir deyişle "eğitimin uluslararasılaştırılması" olmuştur.

İEÜ – SUNY, New Paltz Uluslararası Ortak İşletme Programı, bu gelişim imkanını öğrencilere sunmak ve onları uluslararası iş dünyasında da aranılan yöneticiler olmalarını sağlamak amacı ile oluşturulmuş bir programdır. Program, farklı iki kültürü tanıyan, elde edilen bilgileri çalışma ortamındaki sorunları çözmede kullanabilen ve çalışacakları kurum için katma değer yaratabilen geleceğin yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programa kayıtlanan öğrenciler, derslerin bir kısmını İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde, bir kısmını ise SUNY, New Paltz Kampüsü'nde alacaklardır. Dört yıllık bir lisans eğitimini kapsayan bu programda öğrenciler ilk yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, ikinci yıldan itibaren ise Güz Dönemi’nde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, Bahar ve Yaz döneminde de SUNY, New Paltz Kampüsü'nde eğitim göreceklerdir. Dört yılı başarıyla tamamlayan öğrenciler hem İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden, hem de SUNY, New Paltz’dan işletme lisans diplomasına sahip olacaklardır.

Öğrenciler bu sayede Türk ve Amerikan yüksek öğrenim sistemlerini eşzamanlı olarak tanıma ve her iki kültürü karşılaştıracakları sektörel çalışmalarla uluslararası pazara açılabilme imkanına sahip olacaklardır.

Program Koordinatörü: Doç. Dr. Bonalyn NELSEN