Uluslararası Ortak Lisans Programları (SUNY)

UOLP Psikoloji (IEU-SUNY Fredonia)

Psikoloji hem yerel hem de uluslararası düzeyde, günümüzün ve geleceğin öncelikli bilim ve uygulama alanı olma niteliğine sahip birkaç alanından birisi olması bakımından ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bu ayrıcalıklı konumun doğal bir gereği olarak, İzmir Ekonomi Üniversitesi, ülkemizde bu alanda bir ilki hayata geçirmek suretiyle, Psikoloji Bölümü Uluslararası Ortak Lisans Programı’nı başlatmıştır. Böylece, öğrencilerimizin dört yıllık lisans eğitimlerinde edinecekleri bilgi ve beceriler ile evrenseli yakalama ayrıcalığına sahip olmaları amaçlanmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve New York Eyalet Üniversitesi (SUNY) Fredonia Kampüsü Psikoloji Bölümleri arasında geliştirilen işbirliği sayesinde, öğrencilerimiz üniversite eğitimlerinin ilk iki yılını İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, sonraki iki yılını da New York Eyalet Üniversitesi, Fredonia kampüsünde tamamlamak suretiyle, her iki üniversitenin Psikoloji Lisans diplomalarına sahip olacaktır.

New York Eyalet Üniversitesi, Fredonia Kampüsü Psikoloji Bölümü, Yükseköğretim Kurulu onaylı, yüksek kaliteli eğitim olanakları sağlayan bir programdır. Programa dahil olan öğrencilerimiz, bir yandan iyi bir eğitim alırken, bir yandan da farklı kültürleri tanıma ve yaşama şansına sahip olacaktır. İEÜ ve SUNY-Fredonia arasındaki bu işbirliği sadece öğrenci değişimini sağlamakla kalmayıp iki üniversite arasında öğretim üyesi değişimi, ders programlarının uyumlu hale getirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması olanaklarını da sunmaktadır. Bu olanaklar her iki üniversitenin öğrencileri için uluslararası bilgi ve deneyim kazanma bakımından yararlı olmaktadır. Mezunlarımız gerek Amerika Birleşik Devletleri’nde ve gerekse ülkemizde, sahip oldukları ayrıcalıklı diplomaları ile okul sonrası hayata daha avantajlı başlayacaktır.