Uluslararası Ortak Lisans Programları (SUNY)

UOLP Yazılım Mühendisliği (IEU-SUNY Fredonia)

Geleceğin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisleri, teknolojinin hızını takip edebilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olabilirlerse, dünyanın farklı yerlerinde gelişen teknolojilere paralel olarak büyüyen ve öne çıkan küresel rekabet ortamında avantajlı duruma geçeceklerdir. Bunun bilinci ile, İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde, Bilgisayar Mühendisliği Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP – SUNY Fredonia) ve Yazılım Mühendisliği Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP – SUNY Fredonia) açılmıştır. Programa kabul için adaylar İngilizce yeterliliklerini belirleyen TOEFL sınavından başarılı olmak zorundadırlar. Bu sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yoğun İngilizce eğitimi verilmektedir. UOLP–SUNY Fredonia Bilgisayar ve Yazılım Mühendislikleri öğrencileri için uluslararası bilgi ve deneyim kazanma bakımından büyük bir fırsat sunmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği Uluslararası Ortak Lisans Programı’nın ve Yazılım Mühendisliği Uluslararası Ortak Lisans Programı’nın açılmasındaki temel amaç, bu programlarda öğrenim görecek öğrencilerin, lisans eğitimi süresince Türkiye'de ve ABD'de Yükseköğretim Kurulu onaylı programlarda yüksek kalitede öğrenim görmeleri, iki farklı kültürü tanımaları, İngilizce dil becerilerini hem İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), hem de New York Eyalet Üniversitesi (SUNY-State University of New York) yerleşkelerinde geliştirmeleri ve programlarını başarı ile tamamladıklarında aynı anda İEÜ ve ilgili SUNY lisans diplomasına sahip olmalarıdır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi ile New York Eyalet Üniversitesi arasında yürütülen bu programlar, öğrencilerimizin eğitimlerinin birinci ve üçüncü yıllarını İzmir Ekonomi Üniversitesi Balçova Kampüsü’nde, ikinci ve dördüncü yıllarını da New York Eyalet Üniversitesi Fredonia Kampüsü’nde tamamlamaları anlayışı üzerine kuruludur. Programdan mezun olanlar, İEÜ’den ve SUNY-Fredonia’dan ayrı ayrı iki lisans diploması alacaklardır.

Bu ayrıcalıklı eğitim, onlara çokuluslu şirketlerde çalışabilme avantajı sağlayacaktır. Bilgisayar Mühendisliği Uluslararası Ortak Lisans Programı’ndan mezun olanlar, ulusal ve uluslararası firmalarda bilgisayar mühendisi, yazılım proje yöneticisi, bilgi işlem sistem yöneticisi, bilgisayar ağı yöneticisi veya bilgisayar mimarı olarak istihdam edilebileceklerdir. Yazılım Mühendisliği Uluslararası Ortak Lisans Programı’ndan mezun olanlar, ulusal ve uluslararası firmalarda yazılım mühendisi, yazılım proje yöneticisi veya yazılım mimarı olarak istihdam edilebileceklerdir.


Program Koordinatörü: Öğr. Gör. İlker KORKMAZ